Περιήγηση: Άνοιξη της Πράγας

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ξεμύτισαν πάλι… τα παπαγαλάκια του ανοιχτού ή συγκαλυμμένου αντικομμουνισμού…

Ξεμύ­τι­σαν πάλι από το καβού­κι τους οι κάθε λογής αντι­κομ­μου­νι­στές με αφορ­μή την 50ή επέ­τειο της εκδή­λω­σης της αντε­πα­νά­στα­σης στην…