Περιήγηση: Άντονι Κουίν

Κινηματογράφος
3 Μαρτίου 1965: Η ταινία «Ο Αλέξης Ζορμπάς» κάνει πρεμιέρα στη Δ. Ευρώπη (Παρίσι)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η ται­νία Αλέ­ξης Ζορ­μπάς (Zorba the Greek) είναι διά­ση­μη ται­νία Βρε­τα­νο­ελ­λη­νι­κής παρα­γω­γής του 1964 σε σκη­νο­θε­σία του Μιχά­λη Κακογιάννη…