Περιήγηση: Άουσβιτς – Μπιρκινάου

Διεθνή
Χριστουγεννιάτικα στολίδια με εικόνες του Άουσβιτς πουλά η Amazon (ΦΩΤΟ)

Το Μου­σείο Άου­σβιτς-Μπιρ­κε­νά­ου επέ­κρι­νε χθες Κυρια­κή τον αμε­ρι­κα­νι­κό δια­δι­κτυα­κό κολοσ­σό της λια­νι­κής Amazon διό­τι διέ­θε­τε ως χθες προς πώλη­ση χριστουγεννιάτικα…

Ιστορία
Άουσβιτς, Εκεί που ο φασισμός εξόντωσε 1 εκατ. ανθρώπους — Αυτό που ονειρεύονται οι χρυσαυγίτες

Ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει τους περί­που 7.500 αιχ­μα­λώ­τους κρα­του­μέ­νους στο ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Άου­σβιτς στην Πολω­νία, που βρί­σκο­νται εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νοι εκεί.…