Περιήγηση: Άουσβιτς

Διεθνή
ΚΚΕ — Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα: Δήλωση για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, σχε­τι­κά με την εκδή­λω­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο για το «Ολο­καύ­τω­μα και την απε­λευ­θέ­ρω­ση του Άου­σβιτς» έκανε…

Διεθνή
Απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό: 75 χρόνια μετά

Τελε­τή για τα 75 χρό­νια από την απε­λευ­θέ­ρω­ση του ναζι­στι­κού στρα­το­πέ­δου συγκέ­ντρω­σης Άου­σβιτς πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Πολω­νία. ▪️ Εκπρο­σω­πή­θη­καν 60 κράτη…