Περιήγηση: άστεγοι

Κοινωνία
«Ιανός»: Βρέχουν την είσοδο και βάζουν σειρήνες για να μην κοιμούνται οι άστεγοι!

Μια απα­ρά­δε­κτη και απάν­θρω­πη «εσω­τε­ρι­κή οδη­γία» προς τον δια­χει­ρι­στή του κτη­ρί­ου όπου στε­γά­ζε­ται το βιβλιο­πω­λείο-χώρο πολι­τι­σμού «ΙΑΝΟΣ» (στην οδό Σταδίου)…

Διεθνή
Υπάρχουν αστεγοι στη Γερμανία; — Εκατοντάδες χιλιάδες ζουν και κοιμούνται στο δρόμο…

Καπι­τα­λι­σμός σημαί­νει ανερ­γία, φτώ­χεια (για άνερ­γους και εργα­ζό­με­νους), άστε­γους… Είτε πρό­κει­ται για τη μητρό­πο­λη του καπι­τα­λι­σμού , τις ΗΠΑ, είτε…

Διεθνή
Πλούσιοι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο συγκεντρώνουν χρήματα για να σταματήσουν την κατασκευή ξενώνα άστεγων

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Κάτοι­κοι μιας εύπο­ρης περιο­χής του Σαν Φραν­σί­σκο έχουν ξεκι­νή­σει έκκλη­ση συγκέ­ντρω­σης χρη­μά­των σε μια προ­σπά­θεια να εμποδίσουν…