Περιήγηση: Έβο Μοράλες

Διεθνή
Βολιβία: Συμβιβασμοί (και με εμπλοκή ξένων κρατών) και εκλογές χωρίς τον Μοράλες

Δύο βδο­μά­δες περί­που μετά από την εγκα­θί­δρυ­ση της πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κής κυβέρ­νη­σης της Για­νί­νε Ανιες από την αντι­δρα­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, που αυτο­α­να­κη­ρύ­χθη­κε πρόεδρος…

Διεθνή
Βολιβία: Θεατρινισμοί από την πραξικοπηματία Άνιες, συνεχείς διαμαρτυρίες από το λαό και έκκληση της Εκκλησίας για διάλογο

Ενώ οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες και οι αντι­δρά­σεις για το πρα­ξι­κό­πη­μα στη Βολι­βία πλη­θαί­νουν ζητώ­ντας να φύγει η πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή δεξιά κυβέρ­νη­ση, η …