Περιήγηση: Έγκλημα στα Γλυκά Νερά

Επικαιρότητα
Έγκλημα στα Γλυκά Νερά — Κατάθεση ψυχιάτρου: Κακοποιητικός με το παιδί του και με τη μάνα της Καρολάιν — Στοιχεία «έπαρσης και κτητικότητας»

Τα συμπε­ρά­σμα­τά της από τη μελέ­τη της δικο­γρα­φί­ας και το δια­φαι­νό­με­νο ψυχο­λο­γι­κό προ­φίλ του Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λου κατέ­θε­σε στο Μικτό Ορκωτό…

Επικαιρότητα
Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Καταθέτει σήμερα ο πρώτος μάρτυρας για τη δολοφονία της Καρολάιν

Ο πρώ­τος μάρ­τυ­ρας ανα­μέ­νε­ται να κατα­θέ­σει σήμε­ρα ενώ­πιον του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου που την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή άνοι­ξε την υπό­θε­ση του…

Κοινωνία
Στις 8 Απριλίου η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τη στυγερή δολοφονία της Κάρολαιν

Για τις 8 Απρι­λί­ου προσ­διο­ρί­στη­κε η δίκη ενώ­πιον του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου του συζύ­γου της Καρο­λάιν Κρά­ουτς, Χαρά­λα­μπου Ανα­γνω­στό­που­λου, που…

Κοινωνία
«Δεν προέκυψε συνεργός» — Έκλεισε η ανάκριση για τη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά

Περα­τώ­θη­κε η ανά­κρι­ση για την υπό­θε­ση της δολο­φο­νί­ας της 20χρονης Καρο­λάιν από τον σύζυ­γο της Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λο τον περα­σμέ­νο Μάιο…

Επικαιρότητα
Γλυκά Νερά: Ηχητικό ντοκουμέντο του τηλεφωνήματος του δολοφόνου στην Άμεση Δράση (VIDEO)

Με μου­γκρη­τά, ακα­τά­λη­πτες φρά­σεις, ψεύ­τι­κους λυγ­μούς και κλάμ­μα­τα, ο δολο­φό­νος των Γλυ­κών Νερών Μπά­μπης Ανα­γνω­στό­που­λος προ­σπα­θού­σε να πεί­σει την Άμεση…