Περιήγηση: Έγκλημα στα Γλυκά Νερά

Επικαιρότητα
Έγκλημα στα Γλυκά Νερά — Απολογητικό υπόμνημα κτήνους: «Απουσιάζουν οι ενδείξεις ενοχής μου για τα αδικήματα που κατηγορούμαι»

Στον απο­λο­γη­τι­κό του υπό­μνη­μα, το οποίο υπέ­βα­λε στον ανα­κρι­τή πριν οδη­γη­θεί στη φυλα­κή ο 33χρονος καθ’ ομο­λο­γία δολο­φό­νος της 20χρονης…

Επικαιρότητα
Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Παραιτήθηκε ο ένας από τους δύο δικηγόρους του δολοφόνου της Καρολάιν

Παραι­τή­θη­κε ο ένας από τους δύο δικη­γό­ρους του 33χρονου καθ’ομολογίαν δρά­στη της δολο­φο­νί­ας της 20χρονης Καρο­λάιν, Βασί­λης Σπύ­ρου. Ο ίδιος…

Επικαιρότητα
Πρωτοβουλία Αστυνομικών για Μπαλάσκα: Μαϊντανός σε ανάπτυξη (και με κάλυψη)

Ξανα­χτύ­πη­σε ο γνω­στός τηλε-συν­δι­κα­λι­στής, ο αγα­πη­τός μαϊ­ντα­νός των πρω­ι­νών τηλε­ο­πτι­κών εκπο­μπών. Ως Πρω­το­βου­λία Αστυ­νο­μι­κών εκφρά­ζου­με τη μέγι­στη αντί­θε­σή μας στις…