Περιήγηση: Έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Γιγαντοπανό στον Περισσό: «Όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο — Να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας»

Γιγα­ντο­πα­νό ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε αυτόν αναρ­τή­θη­κε στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, στον…