Περιήγηση: Έκθεση για μετανάστες

Κοινωνία
Έκθεση του Ευρωβαρόμετρου. Οι Έλληνες αντιμετωπίζουν πολύ αρνητικά τους πρόσφυγες και μετανάστες εκτός ΕΕ

 Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η συνέ­ντευ­ξη — δημο­σκό­πη­ση έγι­νε σε 28.080 Ευρω­παί­ους μετα­ξύ 21–30 Οκτώ­βρη του 2017 και δημο­σιεύ­τη­κε στο Σου­η­δι­κό πορτάλ…