Περιήγηση: Έκθεση εικαστικών

Εικαστικές Τέχνες
Πρόσκληση σε συλλογική έκθεση εικαστικού εργαστηρίου

Ζωγρα­φιές, κερα­μι­κά, κοσμή­μα­τα, χει­ρο­ποί­η­τα αντι­κεί­με­να, χαρα­κτι­κά & πολ­λα­πλά, δημιουρ­γί­ες από ύφα­σμα Αχνια­δών 2, Βοτα­νι­κός, Μετρό Κερα­μι­κός (έξο­δος Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως) Κυρια­κή 18…