Περιήγηση: Έκθεση Oxfam

Διεθνή
Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο ρέφαραν τις ζημιές τους — όσοι δεν πλούτισαν κι άλλο — εν μέσω πανδημίας

Η μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Oxfam εκτι­μά σήμε­ρα, στην έκθε­σή της για τις ανι­σό­τη­τες που δίνει στη δημο­σιό­τη­τα όπως κάθε χρόνο,…

Διεθνή
Μια χούφτα πλουτοκράτες κατέχουν περισσότερα χρήματα από το 60% της ανθρωπότητας

Οι 2.153 δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χοι της υφη­λί­ου δια­θέ­τουν πλέ­ον περισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα από ό,τι το 60% του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού, στη­λι­τεύ­ει σε έκθε­σή της…