Περιήγηση: Έκθεση

Πολιτισμός
«1922 – 2022 Έξοδος – Διέξοδος»: Ξεκινούν την Παρασκευή 12 Μαΐου τα εγκαίνια της έκθεσης στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο

Η πολυα­να­με­νό­με­νη έκθε­ση «1922–2022 Έξο­δος — Διέ­ξο­δος» ανοί­γει κανο­νι­κά! Και είναι επι­σκέ­ψι­μη από 12 Μαΐ­ου έως 15 Ιου­νί­ου 2023. Η…

Κοινωνία
Καλαμαριά: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε χρυσαυγίτες για την έφοδο στην έκθεση του Σεργκέι Αντρέεφσκι

Πέντε άτο­μα ταυ­το­ποι­ή­θη­καν από την Αστυ­νο­μία για την εισβο­λή κου­κου­λο­φό­ρων στην έκθε­ση του Σερ­γκέι Αντρέ­εφ­σκι από τη Βόρεια Μακε­δο­νία, στα…

Εικαστικές Τέχνες
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας: Με έναν διαφορετικό, αλλά συμβολικό τρόπο τα εγκαίνια της μεγάλης ομαδικής έκθεσης σύγχρονου έργου

Με έναν ομο­λο­γου­μέ­νως δια­φο­ρε­τι­κό, αλλά από­λυ­τα συμ­βο­λι­κό τρό­πο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την Παρα­σκευή τα εγκαί­νια της μεγά­λης ομα­δι­κής έκθε­σης σύγ­χρο­νου έργου του…

Εικαστικές Τέχνες
Πρόσκληση σε συλλογική έκθεση εικαστικού εργαστηρίου

Ζωγρα­φιές, κερα­μι­κά, κοσμή­μα­τα, χει­ρο­ποί­η­τα αντι­κεί­με­να, χαρα­κτι­κά & πολ­λα­πλά, δημιουρ­γί­ες από ύφα­σμα Αχνια­δών 2, Βοτα­νι­κός, Μετρό Κερα­μι­κός (έξο­δος Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως) Κυρια­κή 18…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2022 — Εκθεση: Αναμενόμενα αλλά δύσκολα τα θέματα — Οι απαντήσεις

Πανελ­λή­νιες 2022 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Εκθε­ση: «Ανα­με­νό­με­να, αλλά δύσκο­λα» ήταν τα θέμα­τα στη Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενικών…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2022: Εκτίμηση — σχόλιο για τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα — Έκθεση

Πανελ­λή­νιες 2022 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Εκθε­ση: «Πρε­μιέ­ρα» σήμε­ρα των πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών Λυκεί­ων με το μάθημα…

Παιδεία
Πανελλήνιες 2022: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα — Έκθεση

Πανελ­λή­νιες 2022 — Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα — Εκθε­ση:  Στη Νεο­ελ­λη­νι­κή Γλώσ­σα και Λογο­τε­χνία εξε­τά­ζο­νται οι υπο­ψή­φιοι των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ). Οι εξετάσεις…