Περιήγηση: Έκρηξη ηφαιστείου

Διεθνή
Έκρηξη ηφαίστειου στην Τόνγκα: Τουλάχιστον τρεις θάνατοι και καταστροφές σε απομακρυσμένα νησιά

Η κυβέρ­νη­ση της Τόν­γκα επι­βε­βαί­ω­σε ότι υπάρ­χουν τρία θύμα­τα στην πρώ­τη επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­σή της από την ηφαι­στεια­κή έκρη­ξη του Σαββάτου…

Επικαιρότητα
Έφτασε και στη χώρα μας το κρουστικό κύμα από την έκρηξη του ηφαιστείου της Τόνγκα στον Ειρηνικό

Πολ­λοί μετε­ω­ρο­λο­γι­κοί σταθ­μοί του δικτύ­ου του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών-meteo κατέ­γρα­ψαν τη δια­κύ­μαν­ση της ατμο­σφαι­ρι­κής πίε­σης που σχε­τί­ζε­ται με την έκρηξη…

Επιστήμη
Η υψηλή θερμοκρασία από την έκρηξη του Βεζούβιου μετέτρεψε τον εγκέφαλο ενός θύματος σε… γυαλί

Σε γυα­λί μετα­τρά­πη­κε ο εγκέ­φα­λος ενός 25χρονου άνδρα που πέθα­νε στην πόλη Ηρά­κλειο (Ερκου­λά­νουμ) της Ιτα­λί­ας, κοντά στην Πομπη­ία, κατά…