Περιήγηση: Έκρηξη στην Αβάνα

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: «Στις δύσκολες αυτές ώρες, η σκέψη μας βρίσκεται στον Κουβανικό λαό»

Τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των της έκρη­ξης στην Αβά­να, καθώς και την αμέ­ρι­στη διε­θνι­στι­κή του αλλη­λεγ­γύη προς το…