Περιήγηση: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Κοινωνία
Εκτακτο δελτίο: Χιόνια και στην Αθήνα φέρνει η κακοκαιρία «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ» — Χαμηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις άνεμοι

Εκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης και­ρού εξέ­δω­σε η ΕΜΥ, καθώς τα προ­γνω­στι­κά δεδο­μέ­να δεί­χνουν ότι έρχε­ται χιο­νιάς από την Κυρια­κή, ο οποίος…

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι Δευτέρα

Δια­δο­χι­κά κύμα­τα κακο­και­ρί­ας θα επη­ρε­ά­σουν την χώρα μας τις επό­με­νες μέρες. Πιο συγκε­κρι­μέ­να επι­δεί­νω­ση προ­βλέ­πε­ται να παρου­σιά­σει ο και­ρός από…

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Ισχυρές καταιγίδες με κεραυνούς Παρασκευή και Σάββατο

Επι­δεί­νω­ση του και­ρού με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, που θα συνο­δεύ­ο­νται από μεγά­λη συχνό­τη­τα κεραυ­νών και κατά τόπους από χαλα­ζο­πτώ­σεις, προβλέπεται…