Περιήγηση: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Επικαιρότητα
Καταιγίδες και χαλάζι τις επόμενες ώρες — Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Επι­δεί­νω­ση θα παρου­σιά­σει ο και­ρός από τις επό­με­νες ώρες σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα (22–11-2021) και από τα δυτι­κά με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά τις ισχυ­ρές βροχές…

Επικαιρότητα
Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Μετα­βο­λή του και­ρού προ­βλέ­πε­ται από την Κυρια­κή (05–09-2021) και από τα δυτι­κά, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά αισθη­τή πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας, βρο­χές, καταιγίδες…

Επικαιρότητα
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και ίσως χαλαζοπτώσεις το Σάββατο

Τοπι­κά ισχυ­ρές καται­γί­δες, οι οποί­ες θα συνο­δεύ­ο­νται πρό­σκαι­ρα από ισχυ­ρούς ανέ­μους και πιθα­νώς από χαλα­ζο­πτώ­σεις, προ­βλέ­πε­ται να εκδη­λω­θούν από τις…

Επικαιρότητα
Εκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Κακοκαιρία από το Σάββατο το μεσημέρι

Δια­δο­χι­κά βαρο­με­τρι­κά χαμη­λά προ­βλέ­πε­ται να επι­δει­νώ­σουν τον και­ρό στη χώρα μας τις επό­με­νες ημέ­ρες σύμ­φω­να με Εκτα­κτο Δελ­τίο Επι­δεί­νω­σης Καιρού…