Περιήγηση: Έκτρωση

Διεθνή
«Σταματήστε τον πόλεμο εναντίον των γυναικών» — Ισχυρές αντιδράσεις στην αναμενόμενη απαγόρευση αμβλώσεων

«Στα­μα­τή­στε τον πόλε­μο ενα­ντί­ον των γυναι­κών»: χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν χθες βρά­δυ στη Νέα Υόρ­κη για να βρο­ντο­φω­νά­ξουν την «οργή» τους…

Διεθνή
Ελ Σαλβαδόρ: Βγήκε έπειτα από 13 χρόνια από τη φυλακή όπου είχε οδηγηθεί εξαιτίας αποβολής

Σαλ­βα­δο­ρια­νή η οποία είχε κατα­δι­κα­στεί να εκτί­σει τριά­ντα χρό­νια κάθειρ­ξη εξαι­τί­ας απο­βο­λής, που το δικα­στή­ριο απο­φάν­θη­κε ότι ήταν ανθρω­πο­κτο­νία με…