Περιήγηση: Έλενα Ακρίτα

Πολιτική
Μήνυση Γεραπετρίτη σε Εμφιετζόγλου και Ακρίτα με αφορμή την 12χρονη από τον Κολωνό

Μήνυ­ση σε βάρος του προ­έ­δρου της Πατριω­τι­κής Ένω­σης Πρό­δρο­μου Εμφιε­τζό­γλου και της δημο­σιο­γρά­φου Έλε­νας Ακρί­τα υπέ­βα­λε ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας Γιώργος…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Επιστολή διαμαρτυρίας για τους άθλιους χαρακτηρισμούς που εξαπέλυσε η Έλενα Ακρίτα ενάντια στο ΚΚΕ

Η επι­στο­λή δια­μαρ­τυ­ρί­ας του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του Κόμ­μα­τος για τους άθλιους χαρα­κτη­ρι­σμούς που εξα­πέ­λυ­σε η Ελ. Ακρί­τα ενάντια…

Επικαιρότητα
Από τον Λιγνάδη στην… Κομανέτσι: Αντικομμουνιστικές κορώνες από την Έλενα Ακρίτα

Σε ανι­στό­ρη­τους και άστο­χους συμ­ψη­φι­σμούς προ­έ­βη η δημο­σιο­γρά­φος Έλε­να Ακρί­τα σχο­λιά­ζο­ντας την σημε­ρι­νή ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα στη Βου­λή. Αντί…