Περιήγηση: Έμιλυ Μπροντέ

Ποίηση
Ημέρα της ποίησης…  Έμιλυ Μπροντέ ‑190 χρόνια από τη γέννηση της ‑160 χρόνια από τον θάνατο της.

21 Μάρ­τη ημέ­ρα της ποί­η­σης καθιε­ρω­μέ­νη διε­θνώς από το 1999. Ποί­η­ση- ποι­η­τής-ποιώ-δημιουρ­γώ. Θείο δημιούρ­γη­μα, Θεί­ος ποι­η­τής-δημιουρ­γός… Τιμής ένε­κεν και με…