Περιήγηση: Έμφυλη βία

Επικαιρότητα
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

Μια 40χρονη γυναί­κα που ξυλο­κο­πή­θη­κε από τον 48χρονο σύντρο­φό της, νοση­λεύ­ε­ται σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός». Σύμ­φω­να με πληροφορίες…