Περιήγηση: Ένγκελς

Διεθνή
Γερμανία: Επίθεση αστυνομικών σε συγκέντρωση για τα 200 χρόνια του Ένγκελς στο Βούπερταλ

Τις προ­κλή­σεις και τη βία της τοπι­κής αστυ­νο­μί­ας στο Βού­περ­ταλ της Γερ­μα­νί­ας καταγ­γέλ­λουν οι διορ­γα­νω­τές εκδή­λω­σης που διε­ξή­χθη με αφορμή…

Πρόσωπα
Φρίντριχ Ενγκελς

Στις 5 Αυγού­στου 1895 πέθα­νε ο Φρί­ντριχ Ενγκελς, κορυ­φαία μορ­φή του παγκό­σμιου εργα­τι­κού, επα­να­στα­τι­κού και κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος. Ο Φ. Ένγκελς από…