Περιήγηση: Ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Διεθνή
Τουρκία: Ανέβαλε επ’ αόριστον προγραμματισμένη συνάντηση με τη Σουηδία και τη Φινλανδία για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ

Η Τουρ­κία ανέ­βα­λε επ’ αόρι­στον μια συνά­ντη­ση που είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις αρχές Φεβρουα­ρί­ου με τη Σου­η­δία και τη Φινλανδία…

Διεθνή
ΚΚ Σουηδίας: Η απαράδεκτη συμφωνία με την Τουρκία δείχνει για άλλη μια φορά την πραγματική φύση των Σοσιαλδημοκρατών

Ανα­κοί­νω­ση για την συμ­φω­νία της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής Σου­η­δι­κής κυβέρ­νη­σης με την Τουρ­κία για την άρση του βέτο της δεύ­τε­ρης και την…

Επικαιρότητα
Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν δήλω­σε σήμε­ρα ότι οι διπλω­μα­τι­κές αντι­προ­σω­πεί­ες της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας δεν πρέπει…