Περιήγηση: Έντουαρντ Ουσπένσκι

Πρόσωπα
Πέθανε ο Έντουαρντ Ουσπένσκι, συγγραφέας παιδικών βιβλίων που έγιναν κινούμενα σχέδια και μεγάλωσαν γενιές Σοβιετικών και Ρώσων

Ο Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας Έντουαρντ Ουσπέν­σκι, δημο­φι­λής συγ­γρα­φέ­ας παι­δι­κών βιβλί­ων που μετα­φέρ­θη­καν σε ται­νί­ες κινου­μέ­νων σχε­δί­ων και λατρεύ­τη­καν από γενιές Σοβιετικών…