Περιήγηση: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής

Ανακοινώσεις
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ «ΑΤΤΙΚΟΝ»: Απάντηση στην κατάπτυστη ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δ. Αττικής

Την κατα­δί­κη του στο «απα­ρά­δε­κτο συμ­βάν αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας σε βάρος της προ­έ­δρου της ΟΕΝΓΕ και ψυχιά­τρου στο Θριά­σιο Νοσο­κο­μείο» εκφράζει…