Περιήγηση: Ένωση Εμποροϋπαλλήλων

Κοινωνία
Νόμιμο το πρόστιμο στην 90χρονη λέει η Κ. Παπακώστα — Καταδικάζει η Ένωση Εμποροϋπαλλήλων

Συνε­χί­ζε­ται η ταλαι­πω­ρία της 90χρονης γυναί­κας που συνε­λή­φθη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη επει­δή που­λού­σε τερ­λί­κια (μάλ­λι­να παπού­τσια) σε λαϊ­κή αγο­ρά. Της επιβλήθηκε…