Περιήγηση: Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος

Ανακοινώσεις
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ): Καταγγέλλει τους τραμπουκισμούς των φασιστοειδών έξω απ’ το σπίτι του Μιχαλολιάκου

Τους τρα­μπου­κι­σμούς, τους προ­πη­λα­κι­σμούς, τις απει­λές και τις ύβρεις των χρυ­σαυ­γι­τών έξω από το σπί­τι του κατα­δι­κα­σμέ­νου φυρε­ρί­σκου Νίκου Μιχαλολιάκου,…

Κοινωνία
Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος: Αστυνομικοί υποδύονται τους φωτογράφους και καταγράφουν διαδηλωτές

Με αφορ­μή δημο­σιεύ­μα­τα ότι άνδρες της Ασφά­λειας υπο­δυό­με­νοι τους εικο­νο­λή­πτες και τους τεχνι­κούς ΜΜΕ κατέ­γρα­φαν δια­δη­λω­τές σε δημό­σιες συγκε­ντρώ­σεις, η Ένω­ση Φωτορεπόρτερ…