Περιήγηση: Ήπειρος

Κοινωνία
Ύψη υετού ρεκόρ τον φετινό Ιανουάριο σε πολλές περιοχές, με «πρωταθλήτρια» την Ήπειρο

Πολύ μεγά­λα ύψη υετού (βρο­χής και χιο­νιού) κατέ­γρα­ψε το δίκτυο των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr φέτος τον Ιανουάριο.…

Λαογραφία
Πωγωνίσια πανηγύρια

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στα παρα­με­θό­ρια χωριά του Πωγω­νί­ου του νομού Ιωαν­νί­νων, τους καλο­και­ρι­νούς κυρί­ως μήνες με αφορ­μή τον Δεκα­πε­νταύ­γου­στο στην…

Κοινωνία
Εξόρυξη υδρογονανθράκων: Οι επιπτώσεις της στην Ελλάδα και ειδικά στην Ήπειρο

ΜΑΖΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Αντα­πο­κρι­νό­με­νοι μαζι­κά σε πρό­σκλη­ση της «Ηπει­ρω­τι­κής συσπεί­ρω­σης» για την ΠΣΕ, πολλοί…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Μπερτλ Μπερτλς: Εξόριστοι στο Αιγαίο (Αφήγημα πολιτικού και ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος)

Γρά­φει η ofisofi // Ο Αυστρα­λός δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Μπερτ Μπερ­τλς προ­τεί­νει στη σύντρο­φό του Ντό­ρα να συνα­ντη­θούν στην Ελλάδα.…

Εκδηλώσεις
Η «Πίτα του Ηπειρώτη» αφιερωμένη στα Ηπειρώτικα Γεφύρια (1/3)

Δελ­τίο τύπου Η Πανη­πει­ρω­τι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλά­δας, ο κορυ­φαί­ος φορέ­ας της Ηπει­ρώ­τι­κης Απο­δη­μί­ας στον κόσμο, μας προ­σκα­λεί στη μεγα­λύ­τε­ρη ετή­σια εκδήλωση…