Περιήγηση: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Εκδηλώσεις
Συναυλία για τα 100 χρόνια της Οκτωβριανής Επανάστασης, με Αλέκο Ξένο και Ντμίτρι Σοστακόβιτς, στο Ίδρυμα Κακογιάννη

Με τον «Σπάρ­τα­κο» του Αλέ­κου Ξένου, επο­νο­μα­ζό­με­νου και συν­θέ­τη της Αντί­στα­σης, και δύο έργα (ένα της νεό­τε­ρης κι ένα της…

Εκδηλώσεις
Έκθεση Ζωγραφικής «Μύθοι δημιουργίας της Κίνας στο Ίδρυμα «Μ. Κακογιάννης»

Έκθε­ση Ζωγρα­φι­κής «Μύθοι δημιουρ­γί­ας της Κίνας» διορ­γα­νώ­νουν το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος και η Ένω­ση Εικα­στι­κών Καλ­λι­τε­χνών Σαγκά­ης στο Ίδρυ­μα Μιχάλης…