Περιήγηση: Ίδρυμα Μπότση

Κοινωνία
Απονεμήθηκαν τα δημοσιογραφικά βραβεία του Ιδρύματος Μπότση — Ανάμεσα στους βραβευθέντες ο Ν. Ευαγγελάτος

Όπως κάθε χρό­νο έτσι και φέτος το Ίδρυ­μα Μπό­τση απέ­νει­με την Πέμ­πτη τα δημο­σιο­γρα­φι­κά βρα­βεία στους συντά­κτες οι οποί­οι διακρίθηκαν…