Περιήγηση: Ίδρυμα Νιάρχος

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Θα λειτουργεί ως κανονική εμπορική επιχείρηση» (VIDEO)

Ένα ακό­μη βήμα για την προ­ώ­θη­ση του «νοσο­κο­μεί­ου-επι­χεί­ρη­ση» κάνει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με την κύρω­ση στη Βου­λή της σύμβασης…

Προτεινόμενο
Νοσηλεύτρια — Αττικόν: «Δεν αποδέχομαι τη δωρεά της διάσπασης και της χειραγώγησης» από το Ίδρυμα Νιάρχος

Τη δική της απά­ντη­ση δίνει η νοση­λεύ­τρια Φωτει­νή Μου­ζου­ρά­κη, που εργά­ζε­ται μέσω προ­γράμ­μα­τος ΟΑΕΔ στο νοσο­κο­μείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», τόσο στη διοί­κη­ση του…