Περιήγηση: Ίλιντεν

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Απάλειψη όλων των ζητημάτων αλυτρωτισμού και όνομα με αυστηρά γεωγραφικό προσδιορισμό

Ο πρω­θυ­πουρ­γός επι­κοι­νώ­νη­σε σήμε­ρα με τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, για να τον ενη­με­ρώ­σει για τις τελευταίες…