Περιήγηση: Ίριδα

Ατέχνως
Σήμερα η δεύτερη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου: Δικάζεται για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

Η υπό­θε­ση του θανά­του των δύο μικρό­τε­ρων κορι­τσιών της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη έρχε­ται σήμε­ρα ενώ­πιον του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου, την ίδια…

Κοινωνία
Ρούλα Πισπιρίγκου: Να δικαστεί για τις δολοφονίες Μαλένας και Ίριδας εισηγείται ο εισαγγελέας

Να δικα­στεί η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου και για τους θανά­τους και των δύο μικρό­τε­ρων παι­διών της ειση­γεί­ται προς το Συμ­βού­λιο Πλημμελειοδικών…

Κοινωνία
Ρ. Πισπιρίγκου: Προφυλακιστέα και για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

Δεύ­τε­ρο ένταλ­μα προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης εκδό­θη­κε για την Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου που κρί­θη­κε προ­φυ­λα­κι­στέα και για τους θανά­τους και των δύο μικρότερων…

Επικαιρότητα
Στην ανακρίτρια η Ρούλα Πισπιρίγκου, κατηγορούμενη για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της

Ενώ­πιον της 35ης τακτι­κής ανα­κρί­τριας οδη­γεί­ται μετά τις 9 το πρωί, η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου που καλεί­ται να λογο­δο­τή­σει ως υπαίτια…

Επικαιρότητα
Υπόθεση Πισπιρίγκου: Πολύωρες καταθέσεις δυο ιατροδικαστών για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

Τις κατα­θέ­σεις των ιατρο­δι­κα­στών Νίκου Καρα­κού­κη και Νίκου Καλό­γρηα που υπο­γρά­φουν το πόρι­σμα που απο­δί­δει τους θανά­τους των δύο μικρότερων…

Επικαιρότητα
Παραδόθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών για το θάνατο Ίριδας — Μαλένας: Επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες όλων

Παρα­δό­θη­κε σήμε­ρα στο Τμή­μα Ανθρω­πο­κτο­νιών της Ασφά­λειας Αττι­κής το πόρι­σμα των ιατρο­δι­κα­στών Νίκου Καρα­κού­κη και Νίκου Καλο­γρηά για τον θάνατο…