Περιήγηση: Αβγαριά Ευβοίας

Επικαιρότητα
Βόρεια Εύβοια: Κάτοικος και δημοσιογράφος ξεσπούν σε κλάματα μπροστά στην τραγωδία (VIDEO)

Μια ανθρώ­πι­νη, συγκι­νη­τι­κή στιγ­μή εξε­λί­χθη­κε κατά την διάρ­κεια ζωντα­νής σύν­δε­σης του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού «OPEN» από την Γαλα­τσώ­να Ευβοί­ας, ένα από…