Περιήγηση: Αβιγκντορ Λίμπερμαν

Διεθνή
Αυθεντικό το βίντεο με τον ελεύθερο σκοπευτή που εκτελεί Παλαιστίνιο — «Αξίζει παράσημο» δηλώνει ο υπουργός Άμυνας

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός επι­βε­βαί­ω­σε σήμε­ρα την αυθε­ντι­κό­τη­τα του βίντεο που δεί­χνει έναν Ισραη­λι­νό ελεύ­θε­ρο σκο­πευ­τή να πυρο­βο­λεί από μακριά έναν…