Περιήγηση: Αβραάμ Λίνκολν

Πρόσωπα
Αβραάμ Λίνκολν

Στις 12 Φεβρουα­ρί­ου 1809 γεν­νιέ­ται ο Αβρα­άμ Λίν­κολν. Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός. Κατα­γό­ταν από αγρο­τι­κή οικο­γέ­νεια. Στα νεα­νι­κά του χρό­νια εργά­στη­κε ως εργάτης…