Περιήγηση: Αγία Βαρβάρα

Πολιτισμός
Η αγία Βαρβάρα (Χρόνια πολλά στις Βαρβάρες, στους βάρβαρους, στις παρθένες και στα βλήματα)

Γράφει ο Στέλιος Κανάκης // Απολυτίκιον: «Το πυροβολικό, το πυροβολικό, το πυροβολικό πολύ το αγαπώ…» Επρόκειτο περί λίαν καλλιγράμμου και καλλιπύγου νεανίδος.…