Περιήγηση: Αγία Βαρβάρα

Πολιτισμός
Η αγία Βαρβάρα (Χρόνια πολλά στις Βαρβάρες, στους βάρβαρους, στις παρθένες και στα βλήματα)

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Απο­λυ­τί­κιον: «Το πυρο­βο­λι­κό, το πυρο­βο­λι­κό, το πυρο­βο­λι­κό πολύ το αγα­πώ…» Επρό­κει­το περί λίαν καλ­λι­γράμ­μου και καλ­λι­πύ­γου νεανίδος.…