Περιήγηση: Αγία Σοφία

Διεθνή
Τουρκία: Θέμα στατικότητας της Αγίας Σοφίας θέτει Τούρκος καθηγητής

Αντι­μέ­τω­πη ακό­μη και με κατάρ­ρευ­ση είναι η Αγία Σοφία στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, εάν δεν κλεί­σει για το κοι­νό και δεν ξεκι­νή­σουν άμε­σα έργα στή­ρι­ξης, ισχυ­ρί­στη­κε ο…

Επικαιρότητα
Καταστροφές στην Αγία Σοφία καταγγέλει η τουρκική Ένωση Ιστορίας της Τέχνης

Σοβα­ρή καταγ­γε­λία για κατα­στρο­φές στην «Αυτο­κρα­το­ρι­κή Πύλη» στην Αγιά Σοφιά στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, έκα­νε η τουρ­κι­κή Ένω­ση Ιστο­ρί­ας της Τέχνης. «Ανα­κα­λύ­ψα­με…

Επικαιρότητα
Εθνικιστικό κρεσέντο από βουλευτή της ΝΔ: «Πάλιν με χρόνους με καιρούς πάλιν δικιά μας θάναι»

Σε εθνι­κι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα επι­δό­θη­κε ο βου­λευ­τής Καστο­ριάς της ΝΔ Ζήσης Τζη­κα­λά­γιας, με αφορ­μή την απα­ρά­δε­κτη από­φα­ση για μετα­τρο­πή της Αγίας…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τροφοδοτούν την τουρκική επιθετικότητα

«Οι απο­φά­σεις του Συμ­βου­λί­ου Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της ΕΕ για το θέμα της μετα­τρο­πής της Αγιάς Σοφιάς σε τζα­μί είναι «μια…

Απόψεις
Αγιά Σοφιά: Δε θα διστάσουν να δώσουν στην Τουρκία οποιοδήποτε αντάλλαγμα

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Αγιά Σοφιά: Η εκκλη­σία, η αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις κλπ τοπο­θε­τού­με­νοι επί της από­φα­σης Ερντο­γάν να μετα­τρέ­ψει την Αγια…