Περιήγηση: Αγίου Πνεύματος

Επικαιρότητα
Αγίου Πνεύματος: Εκτακτα μέτρα της Τροχαίας στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών — Δείτε live την κίνηση

Αγί­ου Πνεύ­μα­τος: Σε ισχύ σήμε­ρα, τα έκτα­κτα μέτρα της Τρο­χαί­ας στις εθνι­κές οδούς για την διευ­κό­λυν­ση της επι­στρο­φής των εκδρομέων…

Κοινωνία
Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα — Τι ισχύει για τράπεζες, δημόσιο

Η γιορ­τή του Αγί­ου Πνεύ­μα­τος δεν περι­λαμ­βά­νε­ται στις επί­ση­μες αργί­ες που ορί­ζει ο νόμος για τους εργα­ζό­με­νους στον ιδιω­τι­κό τομέα.…