Περιήγηση: Αγαθονήσι

Κοινωνία
Επτά παιδιά μεταξύ των θυμάτων στο ναυάγιο στο Αγαθονήσι — Η τραγωδία των ξεριζωμένων δεν έχει τέλος (Ανακοίνωση του KKE )

Δεκα­έ­ξι άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων έξι ανή­λι­κα παι­διά τα θύμα­τα του ναυα­γί­ου ξύλι­νου σκά­φους με μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες στο Αγα­θο­νή­σι. Το…