Περιήγηση: Αγγελική Μανιάτη

Εκδηλώσεις
Περιήγηση στην Αδούλωτη Αθήνα της ΕΑΜικής αντίστασης από το περιοδικό Θέματα Παιδείας

Το περιο­δι­κό Θέμα­τα Παι­δεί­ας προ­γραμ­μα­τί­ζει για την ερχό­με­νη Κυρια­κή 11 Δεκέμ­βρη, την τελευ­ταία δωρε­άν ξενά­γη­ση για το 2016, μια περιήγηση…