Περιήγηση: Αγγελος Συρίγος

Επικαιρότητα
ΣΦΕΑ: Ζητά την παραίτηση του υφυπουργού Παιδείας μετά τις ανιστόρητες δηλώσεις για το Πολυτεχνείο

Την παραί­τη­ση του υφυ­πουρ­γού Παι­δεί­ας Άγγε­λου Συρί­γου ζητά σε ανα­κοί­νω­σή του ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών (ΣΦΕΑ) μετά τις…

Επικαιρότητα
Ανιστόρητη αθλιότητα Συρίγου για το Πολυτεχνείο — Απάντηση του Θ. Παφίλη (VIDEO)

Ανι­στό­ρη­τη και πολι­τι­κά απα­ρά­δε­κτη τοπο­θέ­τη­ση του κ. Συρί­γου, υφυ­πουρ­γού παι­δεί­ας – πανε­πι­στη­μια­κού για την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου στην ομι­λία του…

Επικαιρότητα
Σταυρούπολη: Απροκάλυπτο «ξέπλυμα» των φασιστοειδών από βουλευτές και στελέχη της ΝΔ

Σε «πλυ­ντή­ριο» της δρά­σης των εγκλη­μα­τι­κών φασι­στι­κών ομά­δων στην Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη έχει μετα­τρα­πεί τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες το κυβερ­νών κόμ­μα της…

Πολιτική
Προκλητικό «ξέπλυμα» των εγκληματιών φασιστών της Σταυρούπολης από τον υφυπουργό Παιδείας

Την κατά­πτυ­στη θεω­ρία των «δύο άκρων» και της εξί­σω­σης θύτη και θύμα­τος επα­νά­φε­ρε ο υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας ‘Αγγε­λος Συρί­γος, σχο­λιά­ζο­ντας τα…

Πολιτική
Υπεράσπιση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, με κυνική επίκληση στην περίοδο της χούντας, από τον υφ. Παιδείας, Αγγ. Συρίγο

Στη ζοφε­ρή εφτα­ε­τία της χού­ντας, όταν και τα δικαιώ­μα­τα του λαού μπή­καν στο «γύψο», κατέ­φυ­γε ο υφυ­πουρ­γός παι­δεί­ας Αγγ. Συρίγγος,…