Περιήγηση: Αγγλία

Επικαιρότητα
«Κρατικοποιούνται» πάλι οι σιδηρόδρομοι στην Αγγλία με το λαό να πληρώνει το μάρμαρο

Η βρε­τα­νι­κή συντη­ρη­τι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε την κρα­τι­κο­ποί­η­ση των σιδη­ρο­δρό­μων στη βόρεια Αγγλία –που δια­χει­ρι­ζό­ταν η ιδιω­τι­κή εται­ρία Northern Rail —…

Διεθνή
Αγγλία: Απείλησαν με κλείσιμο Κουβανέζικο εστιατόριο επειδή έχει την σημαία της Κούβας και του Τσε

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Τον Δεκέμ­βριο του 2018 δύο αξιω­μα­τι­κοί της Αγγλι­κής αστυ­νο­μί­ας ζήτη­σαν από τους ιδιο­κτή­τες της Κου­βα­νέ­ζι­κης ταβέρ­νας στο…

Διεθνή
Αυτόνομα Ρομπότ Δολοφόνοι, σκοτώνουν ανάλογα με την φυλή, το χρώμα, την θρησκεία αλλά και ότι παλεύει τον ιμπεριαλισμό

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Οι ΗΠΑ, Ρωσία, Αγγλία, Ισρα­ήλ, Νότια Κορέα έχουν προ­χω­ρή­σει στις έρευ­νες για την ανά­πτυ­ξη ρομπότ-δολο­φό­νους με δική…

Ιστορία
Αμερική και Αγγλία σκόπιμα έσπειραν τον Φασισμό στην Ευρώπη εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Άρθρο του Jay Janson ο οποί­ος έζη­σε και δίδα­ξε στην Κορέα για έξι χρό­νια καθώς και στο Βιετ­νάμ, ιστο­ρι­κός, ακτι­βι­στής, μουσικός…