Περιήγηση: ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ

Κοινωνία
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ από τον 902: Με την παράταση του πιστοποιητικού από το υπουργείο έκανε δρομολόγια το «Αγία Ζώνη ΙΙ»

Mε παρα­τά­σεις κυκλο­φο­ρού­σε το δεξα­με­νό­πλοιο «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» το οποίο προ­κά­λε­σε την τερά­στια ρύπαν­ση στον Σαρω­νι­κό. Όπως απο­δει­κνύ­ε­ται από έγγραφο…

Κοινωνία
Θαλάσσιοι οργανισμοί και θαλασσοπούλια «καίγονται» και πεθαίνουν από ασφυξία από το μαζούτ στο Σαρωνικό

Θαλάσ­σιοι οργα­νι­σμοί και θαλασ­σο­πού­λια «καί­γο­νται» και πεθαί­νουν από ασφυ­ξία από το μαζούτ, ενώ η χημι­κή σύστα­ση των νερών καθι­στά απαγορευτική…

Κοινωνία
«Μαύρισε» ο Σαρωνικός — Ανέτοιμος ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων (ΦΩΤΟ)

«Μαύ­ρος» έχει γίνει ο Σαρω­νι­κός μετά τη βύθι­ση του δεξα­με­νό­πλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», την Κυρια­κή τα ξημε­ρώ­μα­τα, το οποίο μετέ­φε­ρε 2.200 τόνους…