Περιήγηση: Αγιελέτ Σάκεντ

Διεθνή
Ισραήλ: Η (χιτλερική) υπουργός Δικαιοσύνης στο προεκλογικό της σποτ ψεκάζεται με το άρωμα «φασισμός»

Η υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης του Ισρα­ήλ, η οποία ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η δολο­φο­νία των Παλαι­στι­νί­ων εγκύ­ων γυναι­κών είναι χρή­σι­μη για την πρόληψη…