Περιήγηση: Αγιος Παντελεήμων

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: 60 κρούσματα σε προνοιακό ίδρυμα — Μία νοσοκόμα έχασε τη ζωή της

Δεκά­δες κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού σε τρό­φι­μους και εργα­ζό­με­νους εντο­πί­σθη­καν στο προ­νοια­κό ίδρυ­μα “Αγιος Παντε­λε­ή­μων”, του Κέντρου Κοι­νω­νι­κής Πρό­νοιας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας. Σύμφωνα…