Περιήγηση: Αγκάθα Κρίστι

Πρόσωπα
Αγκάθα Κρίστι

Στις 11 Ιανουα­ρί­ου 1976 πεθαί­νει η Αγκά­θα Κρί­στι. Αγγλί­δα συγ­γρα­φέ­ας. Γεν­νή­θη­κε το 1891 στο Τόρ­κε της Αγγλί­ας. Η Κρί­στι διέπρεψε…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Τρία από τα ωραιότερα βιβλία της Αγκάθα Κρίστι

Φιλο­ξε­νού­με­νη η Μαρία Σκα­μπαρ­δώ­νη // Δημο­σιο­γρά­φος Η Αγκά­θα Κρί­στι, η βασί­λισ­σα της αστυ­νο­μι­κής λογο­τε­χνί­ας, πάντο­τε συντρο­φεύ­ει τους λάτρεις της αστυ­νο­μι­κής περι­πέ­τειας, του…