Περιήγηση: Αγλαΐα Κυρίτση

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου: Ορκίστηκε η περιφερειακή σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Αγλαΐα Κυρίτση

Ορκί­στη­κε σήμε­ρα, με πολι­τι­κό όρκο, η περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο Βορεί­ου Αιγαί­ου Αγλα­ΐα Κυρί­τση, «δεσμευό­με­νη στην τιμή…

Συνεντεύξεις
Αγλαΐα Κυρίτση: Για να αντιπαλέψουμε την αντιλαϊκή πραγματικότητα ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του ΚΚΕ (Συνέντευξη)

«Την αντι­λαϊ­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα καλού­μα­στε να την αντι­πα­λέ­ψου­με και για αυτό αντα­πο­κρί­θη­κα στο κάλε­σμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, να…

Επικαιρότητα
Με το ψηφοδέλτιο της “Λαϊκής Συσπείρωσης” στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Α. Κυρίτση

Στην εκδή­λω­ση του ΚΚΕ στην Ικα­ρία, που έγι­νε την Τετάρ­τη 9 Ιανουα­ρί­ου, η Αγλα­ΐα Κυρί­τση, δημο­σιο­γρά­φος, πρώ­ην βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ…

Επικαιρότητα
Δημοτικές εκλογές 2019: Ο Νίκος Λαρδάς υποψήφιος με το ΚΚΕ στην Ικαρία — Η Αγλαΐα Κυρίτση υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος

Μέσα σε κλί­μα ενθου­σια­σμού και μαχη­τι­κό­τη­τας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Τετάρ­τη 9/1 στην κατά­με­στη αίθου­σα του Π.Δημαρχείου Αγ.Κηρύκου η πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση της…