Περιήγηση: Αγνοούμενοι

Πολιτική
ΚΚΕ: Ο λαός μας δεν πρέπει να επιτρέψει να γίνουν «κανονικότητα» οι νεκροί και οι αγνοούμενοι στο Αιγαίο

«Την ίδια ώρα που ο πρω­θυ­πουρ­γός επα­να­λάμ­βα­νε τη γνω­στή καρα­μέ­λα περί “σεβα­σμού των ανθρώ­πι­νων δικαιω­μά­των” και εφαρ­μο­γής της κατά­πτυ­στης συμφωνίας…

Κοινωνία
Ναυάγια σε Λέσβο — Κύθηρα: Υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Παρά τις πολύ κακές και­ρι­κές συν­θή­κες συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα οι έρευ­νες για αγνο­ού­με­νους μετά το τρα­γι­κό ναυά­γιο στη Λέσβο, το δεύτερο…

Επικαιρότητα
Λα.Συ Βόρειου Αιγαίου: Για τα νέα πολύνεκρα ναυάγια με πρόσφυγες και μετανάστες

Ανα­κοί­νω­ση Γρα­φεί­ου Τύπου Λα.Συ Για άλλη μια φορά τα νερά του Αιγαί­ου γίνο­νται νεκρο­τα­φείο δεκά­δων ξερι­ζω­μέ­νων, θυμά­των των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχεδιασμών.…