Περιήγηση: Αγροτικές κινητοποιήσεις

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των αγροτών και των δίκαιων αιτημάτων τους | Ο Δημ. Κουτσούμπας στο μπλόκο του Αϊ Γιάννη

Το μπλό­κο στον κόμ­βο του Αϊ Γιάν­νη στη Λιβα­δειά επι­σκέ­φθη­κε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και συνομίλησε…

Επικαιρότητα
Κλιμακώνουν τον αγώνα οι αγρότες — Κλείνει η ΠΑΘΕ στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας

Η παρα­πέ­ρα κλι­μά­κω­ση της πανελ­λα­δι­κής αγρο­τι­κής κινη­το­ποί­η­σης, με στό­χο την ενί­σχυ­ση της αγω­νι­στι­κής πίε­σης προς την κυβέρ­νη­ση για την ικα­νο­ποί­η­ση των…

Κοινωνία
Ρίζος Μαρούδας: Η κυβέρνηση κόβει από τους αγρότες την επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο και το χαρίζει αφορολόγητο στους εφοπλιστές

Την ένδεια των επι­χει­ρη­μά­των εκ μέρους της κυβέρ­νη­σης, αλλά και τα ψέμα­τα ότι οι αγρό­τες άλλα­ξαν τα αιτή­μα­τά τους, κατήγγειλε…